PERAN TEKNOLOGI DALAM PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1       Latar Belakang

 

            Saat ini kita berada pada zaman dimana kita harus bergerak secepat kilat jika kita ingin terus berada pada arus zaman.Segala sesuatunya berubah setiap kali matahari terbit dan tenggelam.Hari esok datang dengan berjuta perkembangan dan hal-hal baru.Begitu halnya teknologi.Kata teknologi seringkali oleh masyarakat diartikan sebagai alat elektronik.Teknologi diadaptasikan pada segala aspek kehidupan, membuat hidup jadi lebih mudah dan menarik.Teknologi pun sedemikian rupa diaplikasikan untuk dunia pendidikan.Dengan adanya teknologi pendidikan mampu memecahkan masalah dalam dunia pendidikan terutama dalam bidang informasi.

Mengingat begitu pentingnya peranan kurikulum di dalam sistem pendidikan Continue reading

Advertisements